Libertatis primitiae

Libertatis primitiae
Libertatis primitiae

Libertatis primitiae

Het Vrijheidsbos
Het Vrijheidsbos

Het Vrijheidsbos

In het Vrijheidsbos
In het Vrijheidsbos

In het Vrijheidsbos

(Eerstelingen der vrijheid)

..Over de naam van de boom…..

Eersteling der vrijheid, een toepasselijk naam voor de ‘gemeentelijke’ boom in het vrijheidsbos.

Eersteling der vrijheid is namelijk de wapenspreuk van gemeente Brielle. Deze spreuk herinnert ons aan de inname van Den Briel door de Watergeuzen, in de naam van prins Willem van Oranje. Dit gebeurde op 1 april 1572.

De beschrijving van het wapen van de stad Brielle luidt per 24 juli 1815 als volgt: “Van zilver beladen met een pal van keel. Het schild gedekt met een kroon van goud, gecierd met 17 paarlen en ter linker zijde vastgehouden door een centour, onder het schild het voorvaderlijke motto: Libertatis Primitiae.”

…Over de betekenis van het vrijheidsbos…..

Het vrijheidsbos, zoals het in de uitnodiging voor de opening van het bos op 26 april 2000 stond omschreven:

Het is een vrijheidsbos, een monument van bezinning op vrijheid. Iedereen kan gebruik maken van dit bos als plek in het landschap of als plaats van bezinning op vrijheid. In het bos komen gedichten te staan, die vrijheid als thema hebben.

Ook gemeente Brielle vindt vrijheid, in vele verschijningen, een groot goed. Juist die vele verschijningen die vrijheid kent, maakt bezinning op dit onderwerp waardevol.

De vrijheid van de één is wellicht een inperking van de ander. Bezinning, het gesprek, luisteren naar elkaar en inlevingsvermogen in de ander zijn randvoorwaarden om  vrijheid tot volle wasdom te laten komen.

 

..Deel het bos met elkaar en met anderen…..

Met onze boom benadrukken we als gemeente het belang van vrijheid nog eens en maken we graag deel uit van alle ‘bomen met een verhaal’ die met elkaar het bos vormen. Om het gedachtegoed van het bos met nog veel meer mensen te delen roepen we iedereen met een boom op om zijn of haar persoonlijke pagina te vullen, foto’s en films te plaatsen en de pagina’s te liken via facebook en andere sociale media.

Libertatis primitiae

Lancering nieuwe website Vrijheidsbos Brielle...

 
boomnummer 32