Waar staat uw boom

Wanneer over een aantal jaren uw nakomelingen in het Vrijheidsbos op bezoek gaan willen ze graag uw boom vinden. Nu al bereiken ons vragen omtrent de plek waar iemands boom staat. We moeten echter vaak het antwoord schuldig blijven. Veel bordjes bij de bomen zijn stuk door maai-incidenten en mogelijk ook vandalisme en de nummers die erop horen te staan zijn vaak niet meer te lezen. Vanwege het aanbrengen van die bordjes werd vanaf het begin een duidelijke plattegrond niet nodig geacht.

Op de bordjes bij de bomen staat de intentie van waarom een boom werd geplant. De namen van degenen die een boom hebben geplant zijn bekend bij de Stichting, maar helaas vaak zonder vermelding van het nummer van de boom dat op een certificaat aan u is gegeven. Het bestuur tracht met de documenten en gegevens die er zijn de inventarisatie op orde te brengen en in een inventarisatielijst met zoekfunctie onder te brengen. De wens is dit zoeken mogelijk te maken vanaf de website. Als leidraad worden de rijen aangehouden waarin de bomen vanaf de start van het bos zijn geplant. De rijen hebben een ronde vorm en beginnen bij het struikgewas achterin het bos. Zie het bijgaande plaatje.

Toch kunnen we niet alles meer traceren. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Brengt u een bezoek aan het Vrijheidsbos en gaat u op zoek naar een boom, informeer dan even het secretariaat. Ook al weet u precies waar de door u gezochte boom staat, check even of dit klopt met onze inventarisatielijst. Er blijken nl. mensen te zijn die, overtuigd van de plaats van hun boom, een nieuw bordje aanbrachten bij de verkeerde boom.

Leest u dit artikel, bent u op zoek naar uw boom of gaat u uw boom bezoeken: schrijf even een e-mail met uw naam en boomnummer naar secretaris.vrijheidsbos@gmail.com

Scroll naar boven