Libertatis primitiae

(Eerstelingen der vrijheid)

..Over de naam van de boom…..

Eersteling der vrijheid, een toepasselijk naam voor de ‘gemeentelijke’ boom in het vrijheidsbos.

Eersteling der vrijheid is namelijk de wapenspreuk van gemeente Brielle. Deze spreuk herinnert ons aan de inname van Den Briel door de Watergeuzen, in de naam van prins Willem van Oranje. Dit gebeurde op 1 april 1572.

De beschrijving van het wapen van de stad Brielle luidt per 24 juli 1815 als volgt: “Van zilver beladen met een pal van keel. Het schild gedekt met een kroon van goud, gecierd met 17 paarlen en ter linker zijde vastgehouden door een centour, onder het schild het voorvaderlijke motto: Libertatis Primitiae.”

Scroll naar boven